WIST JE DAT?

 
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we weer klaar zijn met de zomervakantie, voor de zwemmers onder ons is de eerste zwemavond op 5 september.
  de sporters starten weer op woensdag 31 augustus. Onder aan deze pagina staan alle vakantiedata en nog meer informatie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we de algemene ledenvergadering gehouden op dinsdag 12 april 2022 in Het Zakenstation te Alkmaar er weer op hebben zitten.
   
  je hier het jaarverslag en ook de notulen van deze vergadering kunt downloaden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij na bijna een jaar sporten in de gymzaal aan de Elgerweg 101 in Alkmaar-Noord er aan gewend zijn om daar te sporten.
  we daar gestart zijn in augustus 2021 en dat we alleen maar positieve geluiden horen over de zaal.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij thuis kunnen sporten met deze link naar  Nederland in beweging. Maar  bewaak je eigen grenzen, luister naar je lichaam.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij, als er onverhoopt nog nieuwe landelijke richtlijnen omtrent de aanpak van het coronavirus van de overheid komen, wij deze in de gaten houden en zullen opvolgen.
  het ook nog steeds heel belangrijk is om thuis te blijven als je verkouden bent, veelvuldig hoest en/of verschijnselen hebt, die te maken hebben met corona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wat het coronavirus kan betekenen voor je als hartpatiŽnt?
   
  Lopen mensen met een hartziekte meer risico op besmetting met het coronavirus?
    ∑   Mensen met hart- en vaatziekten hebben gťťn grotere kans om besmet te raken met het virus.
    ∑   Wel is er een grotere kans op complicaties wanneer ze het virus hebben.
    ∑   Het is vooral belangrijk dat je als hartpatiŽnt alert bent op klachten, zoals koorts en luchtwegklachten.
   
  Als je besmet raakt met het virus, wat zijn dan de gevolgen?
    ∑   Bij ouderen en mensen met hart- en vaatziekten is het afweersysteem mogelijk zwakker.
    ∑   De kans is dan groter dat het virus complicaties veroorzaakt.
    ∑   Het coronavirus zorgt voor longklachten. Het hart moet dan harder werken om het zuurstofrijke bloed door het lichaam te pompen.
    ∑   Virus kan risico op hartinfarct verhogen.
        
  Wat kun je als hartpatiŽnt doen om besmetting te voorkomen?
    ∑   Was regelmatig je handen;
    ∑   Nies en hoest in je elleboog;
    ∑   Gebruik papieren zakdoekjes;
    ∑   Zit niet met je handen aan je mond.
   
  Met welke klachten moet je de huisarts bellen?
    ∑   Je hebt koorts (38 graden of hoger).
    ∑   Je hoest en/of hebt moeite met ademhalen.
    ∑   Ga nŪet naar de huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou je andere mensen kunnen besmetten.
   
 

je op de website van RIVM uitgebreide en betrouwbare informatie over het nieuwe coronavirus kunt vinden.

  je ook het speciale informatienummer van RIVM kunt bellen: 0800-1351.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  je hier de  Nieuwsbrieven van de HPSC ook kunt lezen.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de contributie voor het zwemmen Ä 96,00 per jaar is en dat het inclusief de toegang tot het zwembad is. 
de contributie voor het sporten Ä 120,00 per jaar is. stoppen op de laatste maandag voor kerstmis 
   
  u de contributie kunt overmaken op:    
  ING Bank - IBAN nr:   NL93 INGB 0006727915,  t.n.v.  H.P.S.C. Alkmaar,  o.v.v. uw lidnummer
   
  u de betaling kunt doen:
  per verenigingsjaar in januari,
  per half jaar in januari en juli, 
  per kwartaal in januari, april, juli en oktober in de eerste week van het kwartaal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  er regels voor het opzeggen zijn:
   
  Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap te beŽindigen aan het einde van elk kwartaal en met inachtneming.
  van een opzegtermijn van een maand door schriftelijke opzegging daarvan bij de secretaris.
  Latere opzegging wordt geacht te zijn een opzegging met ingang van het volgende kwartaal.
  Een zodanige opzegging ontheft het lid dus niet van de verplichting tot betaling van de contributie van
  het lopende kwartaal.
   
 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

  Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.
 

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.

  Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met het secretariaat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij ook mee moeten doen met de privacywetgeving AVG.
  dus moet ook onze administratie conform de Algemene verordening gegevensbescherming aangepast worden.
  dat betekent dat we van alle leden dus schriftelijke toestemming moeten hebben om hun gegevens bij ons in de
  administratie opgeslagen te hebben.
  ook de nieuwe leden zullen dus hiervoor moeten tekenen op de bijlage Privacyverklaring H.P.S.C. die bij het aanmeldformulier is gevoegd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

je hier de statuten en het 

huishoudelijk reglement kunt inzien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we tijdens de sporturen te bereiken zijn per telefoon.
       
  gymzaal Elgerweg, Alkmaar tel:  06-15147429  (woensdagmiddag)
    tel:  06-15147429  (donderdagavond)
     
  gymzaal de Geul, Heerhugowaard  tel:  06-30025687  (vrijdagavond)
     
     
  zwembad Hoornse Vaart, Alkmaar  tel:  06-10350159  (maandagavond)
     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  je jouw bijdrage voor onze nieuwsbrief kunt mailen naar info@hpsc-alkmaar.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dit de volgende vakanties zijn:
 

 

  zomervakantie 2022 16-07-2022    t/m    28-08-2022  
  herfstvakantie 2022 15-10-2022    t/m    23-10-2022
  kerstvakantie 2022/23 24-12-2022    t/m    08-01-2023
  voorjaarsvakantie 2023 25-02-2023    t/m    05-03-2023
  meivakantie 2023 29-04-2023    t/m    07-05-2023
  zomervakantie 2023 22-07-2023    t/m    03-09-2023  
   
   
  we voor de laatste keer zwemmen op maandag 27 juni 2022 en hierna begint de zomervakantie.
  er na de vakantie weer gestart wordt op maandag 5 september 2022.
 

er niet wordt gezwommen op tweede paasdag, tweede pinksterdag en tijdens de schoolvakanties.

     
  vakantiedata volgende schooljaren  
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------