WIST U DAT?

 
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  de zomervakantie er weer op zit.
   
  Beste sporters van de woensdagmiddaggroepen,
 
Tot onze spijt moeten wij u toch teleurstellen, we gaan morgen woensdagmiddag 28 augustus niet sporten.
Dat het hete weer zolang aanhoud en de sportzaal in het gebouw niet koel te krijgen is maakt het niet verantwoord om het sporten toch door te laten gaan.
Dus, wij als bestuur, in overleg met Cora onze sportleidster, hebben dus besloten om pas volgende week woensdagmiddag 4 september weer te starten na onze vakantie.
 
  we weer starten met het zwemmen op maandag 2 september 2019.
   
  we beginnen met sporten dan weer op donderdag 29 augustus 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging H.P.S.C. Alkmaar e.o. al weer achter de rug hebben.

 

deze gehouden werd op dinsdag 9 april 2019 in het Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 242, 1824 XV Alkmaar

  dit een goed bezochte vergadering was en we na afloop, onder het genot van een hapje en een drankje, er nog wel even over nagepraat hebben.
   
  u de notulen van deze vergadering onder de knop vergadering kunt vinden.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we nu weer met een volledig bestuur zijn en dat we de nieuwe bestuursleden hartelijk welkom heten.
  er door hen, voordat ze tijdens de vergadering verkozen werden, al heel veel werk verzet is.
  de heer Dick Spits als voorzitter de werkzaamheden van de heer Ab Olie heeft overgenomen.
  mevr. Saskia Stelloo onze nieuwe secretaris is geworden, zij vervangt mevr. Pauline Keizer die na 15 jaar afscheid van ons heeft genomen.
  Pauline nog heel veel dank voor al je werk wat je voor de club gedaan hebt.
  de heer Hans Hartong van Ark de penningen onder zijn beheer heeft genomen nadat de taak van de heer René Blog erop zat. Ook René bedankt .
  mevr. Mascha Schendelaar ons als algemeen bestuurslid is komen versterken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  als u belangstelling heeft voor de jaarcijfers van 2018 u deze kan aanvragen bij de voorzitter Dick Spits: spits@ironix.net
  iedereen zijn contributie voor 2019 kan voldoen.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we op de woensdagmiddag een nieuwe sportgroep ingepast hebben.
  Groep 1 sport van 13.30 uur tot 14.30 uur.
  Groep 2 sport van 14.30 uur tot 15.30 uur.
  Groep 3 sport van 15.30 uur tot 16.30 uur.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de contributie voor het zwemmen € 96,00 per jaar is en dat het inclusief de toegang tot het zwembad is. 
de contributie voor het sporten € 120,00 per jaar is. stoppen op de laatste maandag voor kerstmis 
   
  u de contributie kunt overmaken op:    
  ING Bank - IBAN nr:   NL93 INGB 0006727915,  t.n.v.  H.P.S.C. Alkmaar,  o.v.v. uw lidnummer
   
  u de betaling kunt doen:
  per verenigingsjaar in januari,
  per half jaar in januari en juli, 
  per kwartaal in januari, april, juli en oktober in de eerste week van het kwartaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  er regels voor het opzeggen zijn:
   
  Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap te beëindigen aan het einde van elk kwartaal en met inachtneming.
  van een opzegtermijn van een maand door schriftelijke opzegging daarvan bij de secretaris.
  Latere opzegging wordt geacht te zijn een opzegging met ingang van het volgende kwartaal.
   
  Een zodanige opzegging ontheft het lid dus niet van de verplichting tot betaling van de contributie van
  het lopende kwartaal.
 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

  Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.
 

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.

  Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met het secretariaat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij ook mee moeten doen met de privacywetgeving AVG.
  dus moet ook onze administratie conform de Algemene verordening gegevensbescherming aangepast worden.
  dat betekend dat we van alle leden dus schriftelijke toestemming moeten hebben om hun gegevens bij ons in de
  administratie opgeslagen te hebben.
  ook de nieuwe leden zullen dus hiervoor moeten tekenen op de bijlage Privacyverklaring H.P.S.C. die bij het inschrijfformulier is gevoegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U hier de statuten en het 

huishoudelijk reglement kunt inzien.

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we tijdens de sporturen te bereiken zijn per telefoon.
       
  gymzaal De Rekere, Alkmaar tel:  06-15147429  (woensdagmiddag)
    tel:  06-15147429  (donderdagavond)
     
  gymzaal de Geul, Heerhugowaard  tel:  06-30025687  (vrijdagavond)
    tel:  06-53296474  (Hans Anderson)
     
  zwembad Hoornse Vaart, Alkmaar  tel:  06-10350159  (maandagavond)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  u uw stukjes voor onze nieuwsbrief kunt mailen naar info@hpsc-alkmaar.nl
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de volgende vakanties zijn:
 

 

  zomervakantie 2019 13-07-2019    t/m    25-08-2019  
  herfstvakantie 2019 19-10-2019    t/m    27-10-2019
  kerstvakantie 2019/20 21-12-2019    t/m    05-01-2020
  voorjaarsvakantie 2020 15-02-2020    t/m    23-02-2020
  meivakantie 2020 25-04-2020    t/m    03-05-2020
   
  we zwemmen op maandag 24 juni 2019 voor het laatst, hierna de zomervakantie.
  na de vakantie starten we weer op maandag 2 september 2019.
 

er wordt niet gezwommen op tweede paasdag, tweede pinksterdag en tijdens de schoolvakanties.

     
  vakantiedata volgende schooljaren  
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------