WIST U DAT?

 
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  dat we weer volledig operationeel zijn en dat iedereen zijn contributie voor 2019 kan voldoen.
  dat de heer Dick Spits zich als vice voorzitter beschikbaar heeft gesteld en ook de penningen onder zijn beheer heeft en nu dus heel veel werk verzet.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

we op 6 oktober 1993 opgericht zijn.

we vorig jaar dus 25 jaar bestonden en we op zaterdag 13 oktober 2018 een groot feest hebben gehad.

  de feestavond die met veel inzet door onze voorzitter Ab Olie, die ons helaas op 15 december is ontvallen, een groot succes was.
  we dat met 170 mensen gevierd hebben.
  de foto's van het feest kunt u hier ook bekijken door op de foto hiernaast te klikken.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we op dinsdag 9 april 2019 onze jaarlijkse ledenvergadering hebben. Hier een samenvatting van de vorige ledenvergadering  van 17 april 2018.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we door een administratieve misser veel mensen hebben laten schrikken door ze om wat extra contributie te vragen.
  dit natuurlijk niet de bedoeling was en we hebben dat weer snel rechtgezet, maar toch, sorry daarvoor.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij ook mee moeten doen met de privacywetgeving AVG.
  dus moet ook onze administratie conform de Algemene verordening gegevensbescherming aangepast worden.
  dat betekend dat we van alle leden dus schriftelijke toestemming moeten hebben om hun gegevens bij ons in de
  administratie opgeslagen te hebben.
  ook de nieuwe leden zullen dus hiervoor moeten tekenen op het inschrijfformulier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we op de woensdagmiddag een nieuwe sportgroep ingepast hebben.
  Groep 1 sport van 13.30 uur tot 14.30 uur.
  Groep 2 sport van 14.30 uur tot 15.30 uur.
  Groep 3 sport van 15.30 uur tot 16.30 uur.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de contributie voor het zwemmen Ä 96,00 per jaar is en dat het inclusief de toegang tot het zwembad is. 
 
de contributie voor het sporten Ä 120,00 per jaar is. stoppen op de laatste maandag voor kerstmis 
   
  u de contributie kunt overmaken op:    
  ING Bank - IBAN nr:   NL93 INGB 0006727915,  t.n.v.  H.P.S.C. Alkmaar,  o.v.v. uw lidnummer
   
  u de betaling kunt doen:
  per verenigingsjaar in januari,
  per half jaar in januari en juli, 
  per kwartaal in januari, april, juli en oktober in de eerste week van het kwartaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  er regels voor het opzeggen zijn:
   
  Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap te beŽindigen aan het einde van elk kwartaal en met inachtneming.
  van een opzegtermijn van een maand door schriftelijke opzegging daarvan bij de secretaris.
  Latere opzegging wordt geacht te zijn een opzegging met ingang van het volgende kwartaal.
   
  Een zodanige opzegging ontheft het lid dus niet van de verplichting tot betaling van de contributie van
  het lopende kwartaal.
 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

  Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.
 

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.

  Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met het secretariaat.
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U hier de statuten en het 

huishoudelijk reglement kunt inzien.

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we tijdens de sporturen te bereiken zijn per telefoon.
   
  gymzaal De Rekere, Alkmaar

tel:  06-15147429  (woensdagmiddag)

   
                                                               

tel:  06-15147429  (donderdagavond)

   
  gymzaal de Geul, Heerhugowaard 

tel:  06-30025687  (vrijdagavond)

   
                                                               

tel:  06-53296474  (Hans Anderson)

   
  zwembad Hoornse Vaart, Alkmaar 

tel:  06-10350159  (maandagavond)

   
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  u uw stukjes voor onze nieuwsbrief kunt mailen naar info@hpsc-alkmaar.nl
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de volgende vakanties zijn:
 

 

  kerstvakantie 2018/19 22-12-2018    t/m    06-01-2019  
  voorjaarsvakantie 2019 16-02-2019    t/m    24-02-2019  
  meivakantie 2019 27-04-2019    t/m    05-05-2019  
  zomervakantie 2019 13-07-2019    t/m    25-08-2019  
     
     
  we zwemmen op maandag 25 juni 2018 voor het laatst, hierna de zomervakantie.
  na de vakantie starten we weer op maandag 3 september 2018.
 

er wordt niet gezwommen op tweede paasdag en tweede pinksterdag.

     
  vakantiedata volgende schooljaren  
     
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------