WIST U DAT?

 
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we de kerstdagen, de jaarwisseling en ook de vakantie er al weer op hebben zitten.
   
  de laatste zwemavond op 16 december was met als jaarafsluiting het gezamenlijk koffiedrinken.
  we weer gestart zijn met het zwemmen op maandag 6 januari 2020
   
  de laatste sporturen op 20 december hebben plaatsgevonden.
  we weer begonnen zijn met sporten op woensdag 8 januari 2020.
   
  we u een voorspoedig en gezond 2020 wensen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  de penningmeester u vraagt of u uw contributie voor 2020 pas in de eerste week van januari wilt voldoen.
  dat maakt voor hem de administratie een stuk plezieriger. Alvast bedankt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we weer met een volledig bestuur zijn en dat de nieuwe bestuursleden nu al aardig ingewerkt zijn.
  er door hen, voordat ze tijdens de algemene jaarvergadering verkozen werden, maar ook hierna, al heel veel werk verzet is.
  de heer Dick Spits als voorzitter de werkzaamheden al behoorlijk onder de knie heeft.
  de heer Hans Hartong van Ark de penningen onder zijn beheer heeft genomen wat een heidense taak was.
  mevr. Saskia Stelloo onze nieuwe secretaris is geworden en die samen met
  mevr. Mascha Schendelaar als algemeen bestuurslid het bestuur wat jeugdig elan geeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  als u belangstelling heeft voor de jaarcijfers van 2018, u deze kan aanvragen bij de voorzitter Dick Spits: spits@ironix.net
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we op de woensdagmiddag een nieuwe sportgroep ingepast hebben.
  Groep 1 sport van 13.30 uur tot 14.30 uur.
  Groep 2 sport van 14.30 uur tot 15.30 uur.
  Groep 3 sport van 15.30 uur tot 16.30 uur.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de contributie voor het zwemmen Ä 96,00 per jaar is en dat het inclusief de toegang tot het zwembad is. 
de contributie voor het sporten Ä 120,00 per jaar is. stoppen op de laatste maandag voor kerstmis 
   
  u de contributie kunt overmaken op:    
  ING Bank - IBAN nr:   NL93 INGB 0006727915,  t.n.v.  H.P.S.C. Alkmaar,  o.v.v. uw lidnummer
   
  u de betaling kunt doen:
  per verenigingsjaar in januari,
  per half jaar in januari en juli, 
  per kwartaal in januari, april, juli en oktober in de eerste week van het kwartaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  er regels voor het opzeggen zijn:
   
  Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap te beŽindigen aan het einde van elk kwartaal en met inachtneming.
  van een opzegtermijn van een maand door schriftelijke opzegging daarvan bij de secretaris.
  Latere opzegging wordt geacht te zijn een opzegging met ingang van het volgende kwartaal.
   
  Een zodanige opzegging ontheft het lid dus niet van de verplichting tot betaling van de contributie van
  het lopende kwartaal.
 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat.

  Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.
 

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail.

  Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met het secretariaat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  wij ook mee moeten doen met de privacywetgeving AVG.
  dus moet ook onze administratie conform de Algemene verordening gegevensbescherming aangepast worden.
  dat betekent dat we van alle leden dus schriftelijke toestemming moeten hebben om hun gegevens bij ons in de
  administratie opgeslagen te hebben.
  ook de nieuwe leden zullen dus hiervoor moeten tekenen op de bijlage Privacyverklaring H.P.S.C. die bij het inschrijfformulier is gevoegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U hier de statuten en het 

huishoudelijk reglement kunt inzien.

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  we tijdens de sporturen te bereiken zijn per telefoon.
       
  gymzaal De Rekere, Alkmaar tel:  06-15147429  (woensdagmiddag)
    tel:  06-15147429  (donderdagavond)
     
  gymzaal de Geul, Heerhugowaard  tel:  06-30025687  (vrijdagavond)
    tel:  06-53296474  (Hans Anderson)
     
  zwembad Hoornse Vaart, Alkmaar  tel:  06-10350159  (maandagavond)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  u uw stukjes voor onze nieuwsbrief kunt mailen naar info@hpsc-alkmaar.nl
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dit de volgende vakanties zijn:
 

 

  voorjaarsvakantie 2020 15-02-2020    t/m    23-02-2020
  meivakantie 2020 25-04-2020    t/m    03-05-2020
  zomervakantie 2020 04-07-2020    t/m    16-08-2020  
  herfstvakantie 2020 10-10-2020    t/m    18-10-2020
  kerstvakantie 2020/21 19-12-2020    t/m    03-01-2021
   
  we voor de laatste keer zwemmen op maandag 29 juni 2020 en hierna begint de zomervakantie.
  er na de vakantie weer gestart wordt op maandag 7 september 2020.
 

er niet wordt gezwommen op tweede paasdag, tweede pinksterdag en tijdens de schoolvakanties.

     
  vakantiedata volgende schooljaren  
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------