Privacybeleid

Hartpatienten sport Club Alkmaar e.o

 

Inleiding

Hartpatiënten Sport Club Alkmaar e.o., nader te noemen H.P.S.C verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de gegevensbeheerder, t.w. het secretariaat van onze vereniging.

Het bestuur van H.P.S.C is verantwoordelijk voor dit Privacy beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt H.P.S.C persoonsgegevens?

H.P.S.C verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer, de bewerking en de toepassing van de gegevens. De secretaris ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels. Hij draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de administratieve applicatie van de HPSC. Hij bewaakt tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

Waarvoor verwerkt H.P.S.C persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van H.P.S.C of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als u eenmaal lid of relatie van de H.P.S.C bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over een nieuwe activiteit van de H.P.S.C. Wilt u daarover niet benaderd worden dan kunt u dit aangeven door dit te melden bij de H.P.S.C.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie etc.

Verwerkt de H.P.S.C ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen, als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier of een niet-reanimatieverklaring.

De H.P.S.C. controleert actief, dat gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen (zoals een BSN-nummer), niet worden geregistreerd.

Hoe gaat H.P.S.C. met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevens zullen worden opgeslagen door de gegevensbeheerder van de H.P.S.C, die kan uw gegevens muteren.

U kunt uiteraard zelf uw persoonsgegevens opvragen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben Zij zullen hier zeer zorgvuldig mee omgaan en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij nodig zijn.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

H.P.S.C zal daarom deze gegevens nog gedurende een periode van 7 jaar bewaren. Mocht u willen dat u na deze periode uit het archief gehaald wordt dient u dit aan te geven.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de H.P.S.C gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de H.P.S.C van mij verwerkt?

Uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie of relatie met de H.P.S.C. kunt u altijd inzien en – eventueel – laten wijzigen.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de H.P.S.C. kunt u altijd contact opnemen met de contactpersoon bij de H.P.S.C (zie hieronder).

Wijzigingen privacy beleid

H.P.S.C. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid.

Contactpersoon

Binnen het bestuur van de H.P.S.C is de secretaris de gegevensbeheerder voor Privacyaangelegenheden. U kunt contact opnemen via info@hpsc-alkmaar.nl